Aktuality

Krizový plán společnosti Senior Sen s.r.o.

Chráněné bydlení Deblín a Pečovatelská služba Deblín provedla opatření v období karantény vlivem nákazy COVI-19 zde:

Nabídka pomoci seniorům

Chráněné bydlení Deblín a Pečovatelská služba Deblín na základě vyhlášení doporučení vlády České republiky k epidemiologické situaci nabízí všem seniorům městyse Deblína pomoc se základními životními potřebami, tj. nezbytné nákupy, zajištění a dovoz stravy. Se svými požadavky se obracejte na paní Bučkovou Petru, tel. č. 739101360.

Pomoc druhým

Společnost Senior Sen s.r.o. ve spolupráci s firmou Hygie Gold s.r.o. začala šít a bude postupně distribuovat roušky mezi klienty terénní služby Pečovatelské služby Deblín a další potřebné.

Přísný zákaz návštěv

V souvislosti s epidemiologickou situací jsou s okamžitou platností zakázány návštěvy v Chráněném bydlení Deblín do odvolání.

Vyjádření se k pomlouvačné kampani vůči Chráněnému bydlení Deblín

V posledních týdnech se rozšířily nepravdivé zprávy týkající se poskytování pobytové služby Chráněného bydlení Deblín. Vzhledem k tomu, že tato lživá kampaň zasahuje do činnosti Chráněného bydlení Deblín, je vedení společnosti Senior Sen s.r.o. nuceno učinit právní kroky k ochraně svých zaměstnanců a jejich záslužné práci, k ochraně dobrého jména poskytované služby, protože toto jednání lze kvalifikovat jako trestný čin pomluvy. Více zde