Aktuality

Pomáháme uživatelům pečovatelské služby

Uživatelům Pečovatelské služby Deblín vypomáháme s jejich životními potřebami prostřednictvím spolupráce s potravinovou bankou.

Sociální auto

Dne 24.4.2020 jsme převzali od zástupce firmy Kompaktu  spol. s.r.o. nový sociální automobil, který bude sloužit především klientům Pečovatelské služby Deblín. Děkujeme všem sponzorům a přispěvatelům. Vážíme si Vaši účasti na dobrém a prospěšném projektu.

Velikonoce 2020

Krizový plán společnosti Senior Sen s.r.o.

Chráněné bydlení Deblín a Pečovatelská služba Deblín provedla opatření v období karantény vlivem nákazy COVI-19 zde:

Nabídka pomoci seniorům

Chráněné bydlení Deblín a Pečovatelská služba Deblín na základě vyhlášení doporučení vlády České republiky k epidemiologické situaci nabízí všem seniorům městyse Deblína pomoc se základními životními potřebami, tj. nezbytné nákupy, zajištění a dovoz stravy. Se svými požadavky se obracejte na paní Bučkovou Petru, tel. č. 739101360.