Aktuality

Adventní čas

ADVENT NÁS MÁ OBNOVIT A UZDRAVIT


Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. Tak v nás má advent také působit – obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě.

Pokojné prožití adventního času přejí zaměstnanci společnosti Senior Sen. s.r.o.

Informace pro uživatelé terénní formy sociální služby (pečovatelská služba)

Výňatek USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 12. října 2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služebpo dobu trvání nouzového stavu.


V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona. Vláda nařizuje

Bod. 3 všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností.


Bod 4. všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.

 

Děkujeme za respektování tohoto nařízení. Chráníme se navzájem.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

S platností od 19.9. 2020 je vzhledm k epidemické situaci vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV.  Děkujeme, že respektujete toto nařízení, chráníte tím své blízké.

Návštěvy v září 2020

Návštěvy v Chráněném bydlení Deblín jsou  povoleny za určitých OPATŘENÍ. Každou plánovanou návštěvu ohlašte telefonicky vedoucí domu, ke vstupu použijte pouze hlavní vchod. Noste roušku. Je nutné vypsat čestné prohlášení, provést dezinfekci rukou, ev. balíčků. Současně vám bude změřena teplota.

Děkujeme za pochopení. Dodržováním těchto opatření chráníte své blízké.

Návštěvy v měsíci srpnu 2020

Návštěvy v Chráněném bydlení Deblín jsou  povoleny za určitých opatření. Každou plánovanou návštěvu ohlašte telefonicky vedoucí domu, ke vstupu použijte pouze hlavní vchod. Je nutné vypsat čestné prohlášení, provést dezinfekci rukou, ev. balíčků. Současně vám bude změřena teplota. Pokud to počasí umožňuje, konejte návštěvu v zahradě chráněného bydlení. Děkujeme za pochopení. Dodržováním těchto opatření chráníte své blízké.