Aktuality

Návštěvy v září 2020

Návštěvy v Chráněném bydlení Deblín jsou  povoleny za určitých OPATŘENÍ. Každou plánovanou návštěvu ohlašte telefonicky vedoucí domu, ke vstupu použijte pouze hlavní vchod. Noste roušku. Je nutné vypsat čestné prohlášení, provést dezinfekci rukou, ev. balíčků. Současně vám bude změřena teplota.

Děkujeme za pochopení. Dodržováním těchto opatření chráníte své blízké.

Návštěvy v měsíci srpnu 2020

Návštěvy v Chráněném bydlení Deblín jsou  povoleny za určitých opatření. Každou plánovanou návštěvu ohlašte telefonicky vedoucí domu, ke vstupu použijte pouze hlavní vchod. Je nutné vypsat čestné prohlášení, provést dezinfekci rukou, ev. balíčků. Současně vám bude změřena teplota. Pokud to počasí umožňuje, konejte návštěvu v zahradě chráněného bydlení. Děkujeme za pochopení. Dodržováním těchto opatření chráníte své blízké.

Pomáháme uživatelům pečovatelské služby

Uživatelům Pečovatelské služby Deblín vypomáháme s jejich životními potřebami prostřednictvím spolupráce s potravinovou bankou.

Sociální auto

Dne 24.4.2020 jsme převzali od zástupce firmy Kompaktu  spol. s.r.o. nový sociální automobil, který bude sloužit především klientům Pečovatelské služby Deblín. Děkujeme všem sponzorům a přispěvatelům. Vážíme si Vaši účasti na dobrém a prospěšném projektu.

Velikonoce 2020