Aktuality

První dávka očkování

Dne 16.2.2021 uživatelé služby Chráněného bydlení Deblín a pracovníci v sociálních službách podstoupili první dávku očkování. Pevně věříme, že se jedná o cestu již k veselejší budoucnosti.

Podmínky pro návštěvy v Chráněném bydlení Deblín

Od soboty 5. prosince 2020 se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu prokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Návštěvu uživatele naší služby je nutno předem objednat na tel. čísle 739 101 360 nebo 724 779 770. Návštěva je povolena na dobu 30 minut a bude probíhat ve vyhrazených prostorech chráněného bydlení, které se budou dezinfikovat po každé návštěvě.
Dále respektujte další stanovená opatření při vstupu do budovy Chráněného bydlení: vstup pouze hlavním vchodem, měření teploty, vyplnění čestného prohlášení, přítomnost v respirátoru FFP2 (lze zakoupit v chráněném bydlení), dezinfekce rukou.

Všechna opatření stále směřují zejména k ochraně těch nejkřehčích, a to jsou naši uživatelé služby a vaši nejbližší. Děkujeme za pochopení.

Adventní čas

ADVENT NÁS MÁ OBNOVIT A UZDRAVIT


Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. Tak v nás má advent také působit – obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě.

Pokojné prožití adventního času přejí zaměstnanci společnosti Senior Sen. s.r.o.

Informace pro uživatelé terénní formy sociální služby (pečovatelská služba)

Výňatek USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 12. října 2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služebpo dobu trvání nouzového stavu.


V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona. Vláda nařizuje

Bod. 3 všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností.


Bod 4. všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.

 

Děkujeme za respektování tohoto nařízení. Chráníme se navzájem.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

S platností od 19.9. 2020 je vzhledm k epidemické situaci vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV.  Děkujeme, že respektujete toto nařízení, chráníte tím své blízké.