Aktuality

Velikonoce 2021

Máme druhou dávku vakcíny

Všichni uživatelé pobytové služby chráněného bydlení a zaměstnanci společnosti Senior Sen s. r. o. jsou očkování proti onemocnění covid 19. Děkujeme mobilnímu týmu z Tišnova.

Návštěvy v Chráněném bydlení

Od pondělí 1. března 2021 je stále platný následující návštěvní režim. Na návštěvu budou moci přijít  rodinní příslušníci, kteří se při příchodu prokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Návštěvu uživatele naší služby je nutno předem objednat na tel. čísle 739 101 360 nebo 724 779 770. Návštěva je povolena na dobu 30 minut a bude probíhat ve vyhrazených prostorech chráněného bydlení, které se budou dezinfikovat po každé návštěvě.
Dále respektujte další stanovená opatření při vstupu do budovy Chráněného bydlení: vstup pouze hlavním vchodem, měření teploty, vyplnění čestného prohlášení, přítomnost v respirátoru FFP2 (lze zakoupit v chráněném bydlení), dezinfekce rukou.

Všechna opatření stále směřují zejména k ochraně těch nejkřehčích, a to jsou naši uživatelé služby a vaši nejbližší. Děkujeme za pochopení.

První dávka očkování

Dne 16.2.2021 uživatelé služby Chráněného bydlení Deblín a pracovníci v sociálních službách podstoupili první dávku očkování. Pevně věříme, že se jedná o cestu již k veselejší budoucnosti.

Podmínky pro návštěvy v Chráněném bydlení Deblín

Od soboty 5. prosince 2020 se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu prokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Návštěvu uživatele naší služby je nutno předem objednat na tel. čísle 739 101 360 nebo 724 779 770. Návštěva je povolena na dobu 30 minut a bude probíhat ve vyhrazených prostorech chráněného bydlení, které se budou dezinfikovat po každé návštěvě.
Dále respektujte další stanovená opatření při vstupu do budovy Chráněného bydlení: vstup pouze hlavním vchodem, měření teploty, vyplnění čestného prohlášení, přítomnost v respirátoru FFP2 (lze zakoupit v chráněném bydlení), dezinfekce rukou.

Všechna opatření stále směřují zejména k ochraně těch nejkřehčích, a to jsou naši uživatelé služby a vaši nejbližší. Děkujeme za pochopení.