Aktuality

Letní sportováníčko

Zveme všechny klienty CHBD a PSD, rodinné příslušníky, přátele a známé na letní sportováníčko s opékáním buřtů a hudbou, které se bude konat v zahradě CHBD 28.6.2019 od 15.00 hod. Těšíme se na vaši účast. Dobrou náladu sebou.

Velikonoce 2019

Potravinová banka

Společnost Senior Sen s.r.o. zahájila spolupráci s Potravinovou bankou Jihomoravského kraje. Prostřednictvím naší společnosti bude poskytována potravinová pomoc potřebným klientům naší pobytové a pečovatelské služby. Současně se budeme snažit vylepšit tíživou situaci sociálně vyloučeným lidem městyse Deblína a jeho okolí.

Pomoc seniorům městyse Deblína a blízkého okolí

Společnost Senior Sen s.r.o. se sídlem v Deblíně se připojila k realizaci projektu „Seniorská obálka“. Na projektu spolupracovali Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Zdravotní záchranná  služba  Jihomoravského  kraje  p.  o.,  tísňová  služba  Girasole z. s. Hustopeče.

„Seniorská obálka“ pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života, proto ji společnost zavedla ve svém Chráněném bydlení Deblín a Pečovatelské službě Deblín. Vyplněnou kartu je vhodné umístit na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného systému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech!

Prostřednictvím informace na webu městyse Deblína, informace na www.seniorsen.cz, informací u praktické lékařky pro dospělé nabízí společnost Senior Sen s.r.o. pomoc všem seniorům v Deblíně a blízkém okolí s vyplňováním této „Seniorská obálky.“ V případě zájmu o vyplnění tiskopisu pracovníkem společnosti, volejte tel. číslo 739 101 360. Vyplněním nevzniká žádný závazek vůči společnosti a služba je poskytována zcela zdarma.

Volné místo

Hledáme do našeho malého kolektivu pracovníka do přímé obslužné péče - pečovatel/pečovatelka na hlavní pracovní poměr. V případě nutnosti zajistíme kvalifikaci. Informace podá vedoucí domu/služby pí Petra Bučková na tel. 739101360 nebo své životopisy můžete zasílat na seniorsen.info@seznam.cz.