Pečovatelská služba Deblín

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří patří do cílové skupiny poskytovatele a jsou v nepříznivé sociální situaci, setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Současně se snažíme uživatele PSD zapojovat do společenských akcí chráněného bydlení.

Cíle:

  1. Umožnit uživatelům zachovat si  v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit (včetně osob v terminálním stádiu nemoci).
  2. Posilovat sociální začleňování uživatelů.
  3. Umožnit důstojné dožití v domácnosti.