Naši zaměstnanci

Chráněné bydlení Deblín

Péči našim klientům poskytují plně kvalifikovaní pracovníci v přímé obslužné péči, kteří absolvovali akreditovaný kvalifikační kurz. Pravidelně se vzdělávají v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterými si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Našim zaměstnacům dále umožňujeme a podporujeme je v dalším odborném růstu získáváním středoškolského studia a manažerského studia.

Důležitou oblastí profesního růstu našich zaměstnanců je jejich účast na pravidelné supervizi. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že supervize může být prospěšná nejen zaměstnacům, ale především našim klientům.

   Petra           Veronika

  Svatka        Miluška

  Lída           Vlasta

Eva supervizorka Jana sestřička

 


Pečovatelská služba Deblín

 Petra       Lucka

Náš celý kolektiv