Naši zaměstnanci

Chráněné bydlení Deblín

Péči našim uživatelům poskytují plně kvalifikovaní pracovníci v přímé obslužné péči, kteří absolvovali akreditovaný kvalifikační kurz. Pravidelně se vzdělávají v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterými si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Našim zaměstnacům dále umožňujeme a podporujeme je v dalším odborném růstu získáváním středoškolského studia a manažerského studia.

Důležitou oblastí profesního růstu našich zaměstnanců je jejich účast na pravidelné supervizi. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že supervize může být prospěšná nejen zaměstnacům, ale především našim uživatelům.

   Petra         

  Svatka        Michala

 

Zdeněk   Veronika Hanna

Eva supervizorka

 


Pečovatelská služba Deblín

 Petra       Lucka