Aktuality

Návštěvy v Chráněném bydlení od 12. 4. 2021

Návštěva chráněného bydlení je možná, pokud se návštěvník nechá před příchodem otestovat. Může tak učinit buď přímo v zařízení antigenní metodou po domluvě s vedoucí domu, nebo může přinést negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin. Třetí cestou je doložení toho, že člověk v posledních 90 dnech prodělal onemocnění covid-19. Po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor (děti mohou mít chirurgickou roušku). Očkovaní lidé mohou na návštěvy do sociálních zařízení bez testu.

Velikonoce 2021

Máme druhou dávku vakcíny

Všichni uživatelé pobytové služby chráněného bydlení a zaměstnanci společnosti Senior Sen s. r. o. jsou očkování proti onemocnění covid 19. Děkujeme mobilnímu týmu z Tišnova.

Návštěvy v Chráněném bydlení

Od pondělí 1. března 2021 je stále platný následující návštěvní režim. Na návštěvu budou moci přijít  rodinní příslušníci, kteří se při příchodu prokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Návštěvu uživatele naší služby je nutno předem objednat na tel. čísle 739 101 360 nebo 724 779 770. Návštěva je povolena na dobu 30 minut a bude probíhat ve vyhrazených prostorech chráněného bydlení, které se budou dezinfikovat po každé návštěvě.
Dále respektujte další stanovená opatření při vstupu do budovy Chráněného bydlení: vstup pouze hlavním vchodem, měření teploty, vyplnění čestného prohlášení, přítomnost v respirátoru FFP2 (lze zakoupit v chráněném bydlení), dezinfekce rukou.

Všechna opatření stále směřují zejména k ochraně těch nejkřehčích, a to jsou naši uživatelé služby a vaši nejbližší. Děkujeme za pochopení.

První dávka očkování

Dne 16.2.2021 uživatelé služby Chráněného bydlení Deblín a pracovníci v sociálních službách podstoupili první dávku očkování. Pevně věříme, že se jedná o cestu již k veselejší budoucnosti.