Informace žadatelům a klientům

Novelizované právní předpisy na počátku roku 2014 zvýšily horní hranici plateb za ubytování, za poskytnutí celodenní stravy a úkonů. Chráněné bydlení Deblín stále drží ceny roku 2013.

Úhrada za poskytované služby je stanovena následově:

Ubytování:

Jednolůžkový pokoj 200,-Kč/den

Jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 210,-Kč/den

Dvoulůžkový pokoj 180,- Kč/den

Stravování:

Celodenní strava: 160,-Kč/den, 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Poskytování sociální služby (péče) - ceník

Úhrada bude individuálně stanovena dle rozsahu jednotlivých potřeb uživatele.

Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky klienta, kterému je služba poskytována.

CELKOVÁ CENA JE STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ DLE POSKYTOVANÉ PÉČE A  DLE ROZSAHU FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB. STANOVENÍ KONEČNÉ CENY JE VŽDY V KOMPETENCI JEDNATELE SPOLEČNOSTI.

Kromě služeb poskytovaných ve smyslu zákona nabízí CHBD klientům také fakultativní služby, jejichž účelem je poskytnout klientům větší komfort a plnit jejich další potřeby a přání.

Úhradu za fakultativní služby si hradí klient sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor, po zaplacení úhrady za stravu, ubytování a péči v rozsahu základních úkonů. Tyto služby nemohou být hrazeny z přiznaného příspěvku na péči.

Pokud chce klient fakultativní služby využít, musí se obrátit na sociálního pracovníka.

Celkový přehled nákladů na ubytování a stravování - 2016

Měsíc

Ubytování

Jednolůžkový / dvoulůžkový

Strava

Celkem

Jednolůžkový /dvoulůžkový

Leden 6 200,- / 5580,- 4 960,- 11 160,- / 10 540,-
Únor 5 600,- / 5040,- 4 480,- 10 080,- /   9 520,-
Březen 6 200,- / 5580,- 4 960,- 11 160,- / 10 540,-
Duben 6 000,- / 5 400,- 4 800,- 10 800,- / 10 200,-
Květen 6 200,- / 5580,- 4 960,- 11 160,- / 10 540,-
Červen 6 000,- / 5 400,- 4 800,- 10 800,- / 10 200,-
Červenec 6 200,- / 5580,- 4 960,- 11 160,- / 10 540,-
Srpen 6 200,- / 5580,- 4 960,- 11 160,- / 10 540,-
Září 6 000,- / 5 400,- 4 800,- 10 800,- / 10 200,-
Říjen 6 200,- / 5580,- 4 960,- 11 160,- / 10 540,-
Listopad 6 000,- / 5 400,- 4 800,- 10 800,- / 10 200,-
Prosinec 6 200,- / 5580,- 4 960,- 11 160,- / 10 540,-

Platba za ubytování a stravování je uskutečňována předem, vždy k 25. dni předcházejícího měsíce.