Informace žadatelům a uživatelům

Úhrada za poskytované služby je stanovena následově:

Ubytování:

Cena zahrnuje také provozní náklady souvisejících s poskytnutým ubytováním, tzn. zálohy na topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid 1x týdně, praní osobního prádla 1x týdně, praní ložního prádla 1x za 14 dní, drobné opravy prádla a ošacení, žehlení.

Stravování:

Celodenní strava (snídaně, oběd,večeře):  235,-Kč/den, 105 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Odopolední svačinu lze objednat fakultativní službou.

Úhrada bude individuálně stanovena dle rozsahu jednotlivých potřeb uživatele.

Poskytovatel sociální služby si může dohodnout spoluúčast na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky uživatele, kterému je služba poskytována.

Platba za ubytování a stravování je uskutečňována předem, vždy k 25. dni předcházejícího měsíce.

Výše úhrady je započítána podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů - 135 Kč za hodinu. 

CELKOVÁ CENA JE STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ DLE POSKYTOVANÉ PÉČE A DLE ROZSAHU FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB.

Ceník služeb rok 2024 zde

Fakultativní služby

Kromě služeb poskytovaných ve smyslu zákona nabízí CHBD uživatelům také fakultativní služby, jejichž účelem je poskytnout uživatelům větší komfort a plnit jejich další potřeby a přání. Jedná se např. o odpolední svačinu, využívání vlastních elektrospotřebičů na pokoji, zabezpečení hygienických potřeb, doprava podle potřeb a přání uživatelů služeb.

Úhradu za fakultativní služby si hradí uživatel sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor, po zaplacení úhrady za stravu, ubytování a péči v rozsahu základních úkonů. Tyto služby nemohou být hrazeny z přiznaného příspěvku na péči.

Pokud chce uživatel fakultativní služby využít, musí se obrátit na sociálního pracovníka.