Informace žadatelům a klientům

Úhrada za poskytované služby je stanovena následově:

Ubytování:

Jednolůžkový pokoj 205,-Kč/den

Jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 210,-Kč/den

Dvoulůžkový pokoj 185,- Kč/den - 190,- Kč/den dle vybavení pokoje

Stravování:

Celodenní strava: 165,-Kč/den, 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Diabetická strava: 170,- Kč/den.

Poskytování sociální služby (péče) - ceník

Úhrada bude individuálně stanovena dle rozsahu jednotlivých potřeb uživatele.

Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky klienta, kterému je služba poskytována.

Platba za ubytování a stravování je uskutečňována předem, vždy k 25. dni předcházejícího měsíce.

CELKOVÁ CENA JE STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ DLE POSKYTOVANÉ PÉČE A  DLE ROZSAHU FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB. STANOVENÍ KONEČNÉ CENY JE VŽDY V KOMPETENCI JEDNATELE SPOLEČNOSTI.

Kromě služeb poskytovaných ve smyslu zákona nabízí CHBD klientům také fakultativní služby, jejichž účelem je poskytnout klientům větší komfort a plnit jejich další potřeby a přání.

Úhradu za fakultativní služby si hradí klient sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor, po zaplacení úhrady za stravu, ubytování a péči v rozsahu základních úkonů. Tyto služby nemohou být hrazeny z přiznaného příspěvku na péči.

Pokud chce klient fakultativní služby využít, musí se obrátit na sociálního pracovníka.