Volnočasové a společenské aktivity

Klienti se mohou aktivně zapojit do společenských her, výtvarné činnosti, práce na zahradě, při pěstování v nadzemních truhlících a kolem domu aj. K dispozici je knihovnička, mnoho společenských a zájmových časopisů, denní tisk. Na pokojích a ve společných prostorách je rozhlas a televize.

Klienti mají možnost navštívit v místě konané bohoslužby, ev. si mohou vyžádat návštěvu faráře, mají možnost účastnit se společenských aktivit pořádaných městysem Deblínem. Nedílnou součástí naší péče je i canisterapie.

Společně slavíme vánoční, velikonoční a jiné svátky, organizujeme posezení, kulturní vystoupení, výlety a aktivity dle námětů a zájmů klientů. Klienti se mohou účastnit práce kolem domu a na zahradě.

Představujeme vá práci našeho klienta pan Františka Skoupého, který svůj volný čas věnuje skládání básní, zde