Kdo je našim uživatelem

Cílovou skupinou uživatelů Chráněného bydlení jsou:
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s mentálním postižením.

Bydlení není určeno osobám, které nesplňují cílovou skupinu: které vyžadují poskytování nepřetržité zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které z důvodu infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, mohou být zdrojem onemocnění, s psychózami a psychickými poruchami, při nichž může nemocný ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu, s chronickým alkoholismem a jinými závažnými toxikomaniemi.

Charakteristické znaky cílové skupiny:

-        omezená úroveň dovedností potřebných k běžnému způsobu života,

-        omezená schopnost při obstarávání si osobních záležitostí a využívání veřejných služeb,

-        omezená způsobilost hájit a uplatňovat svoje práva,

-        domácnost zvládnou pomocí dohodnutých úkonů a dohledu.

 


  • služba je určena uživatelům od 27 let.