Léčba lidské duše psí láskou

Canisterapie je pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu uživatele. Je vhodnou součástí pro zlepšení postižení: mentálního, tělesného, smyslového, autismu, epilepsie, v logopedii, psychologii, psychiatrii, geriatri.

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší.