Chráněné bydlení Deblín

 

Jsme registrovanou sociální službou, která nabízí svým uživatelům ubytování v domácím prostředí formou společného bydlení v klidné oblasti Svratecké pahorkatiny.


Jsme pobytová služba, která se snaží překlenout prostor mezi péčí o blízkou osobu v žijící v domácnosti a pobytovou službou nabízenou většími poskytovateli sociálních služeb. Nabízíme ubytování rodinného typu v menším dvoupatrovém bytovém domě v samostatných bytech kopírujících běžné bydlení. Nabízíme zájemcům o službu důstojné a bezpečné bydlení s nepřetržitou individuální podporou, kterou potřebují. Jednotlivé pokoje si mohou uživatelé zařídit vlastním nábytkem podle svých představ a den si mohou naplánovat a prožít podle svých zvyklostí a potřeb.

Pro aktivizaci uživatelů je využíváno prostředí bytu, kde mohou v rámci normálního života provádět běžné domácí úkony s pomocí kvalifikovaného pracovního týmu. V prostředí zahrady mohou provádět drobné zahradnické práce a drobné úkony v péči o dům. Dům je postaven v běžné zástavbě městyse Deblína, a proto se mohou uživatelé zapojit do společenského života v blízké komunitě. Uživatelům jsou nabízeny vycházky s doprovodem do blízkého okolí a výlety na zajímavá místa.

Uživatelům je poskytována pravidelně 1x za měsíc duchovní služba. Zdravotní a ošetřovatelské služby zprostředkováváme prostřednictvím smluvního vztahu s praktickým lékařem v Deblíně a terénní charitní ošetřovatelskou službou.

Naším cílem je poskytování pobytové služby těm, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění, mentálního nebo zdravotního postižení, chronického onemocnění nemohou bez podpory a pomoci zajišťovat své životní potřeby. Chceme našim uživatelům nabídnout cestu ke spokojenému a důstojnému prožívání života ve svém přirozeném prostředí a podporovat rodinné a sociální vazby.