Etický kodex

Etický kodex je základním dokumentem principů morálky a profesního chování, zaměstnanecké kultury pracovníka, který dotváří pozitivní obraz společnosti  poskytováním svých služeb klientům a veřejnosti. Zaměstnanci  se domluvili na tomto znění svého etického kodexu.

Celé znění Etického kodexu pracovníků společnosti Senior Sen s. r.o zde