Stravování

Klient má právo požádat o poskytnutí stravy. Strava je zajišťována externím dodavatelem v termonosičích nebo klienti mají možnost vaření v kuchyňkách bytů. Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů. V případě zhoršení zdravotního stavu /na doporučení lékaře/ je podávána dietní strava. Klient má právo na přiměřené riziko, má právo odmítnout dietní stravu.

Klient má právo neodebírat stravu. V tomto případě však poskytovatel nemá za povinnost zajištění náhradní stravy.

Dobu podávání stravy je možné přizpůsobit individuální potřebě.