Stravování

Uživatel má právo požádat o poskytnutí stravy. Strava (obědy) je zajišťována externím dodavatelem v termonosičích, uživatelé mají možnost vaření v kuchyňkách bytů, snídaně a večeře si uživatelé připravují  v rámci skupinového vaření. Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů. V případě zhoršení zdravotního stavu /na doporučení lékaře/ je podávána dietní strava. Uživatel má právo na přiměřené riziko, má právo odmítnout dietní stravu.

Uživatel má právo neodebírat stravu. V tomto případě však poskytovatel nemá za povinnost zajištění náhradní stravy.

Dobu podávání stravy je možné přizpůsobit individuální potřebě.