Aktuality

Otevření bydlení

Dne 8.12.2012 za přítomnosti starosty městyse Deblína pana Jiřího Vitanovského a místostarosty Ing. Marka Štěrby bylo slavnostně otevřeno bydlení pro ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a pro svůj zdravotní stav si nemohou bez podpory a pomoci zajišťovat své životní potřeby a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Děkujeme všem, kteří nás navštívili a podpořili náš dobrý úmysl.

Pokud máte zájem o pobyt v nově zrekonstruované budově, veškeré informace získáte přímo na místě nebo na emailové adrese seniorsen.info@seznam.cz nebo tel. č. 739 101 360. Podmínky přijetí naleznete také na stránkách www.seniorsen.cz .

Rekonstrukce objektu

V současné době pro Vás postupně provádíme rekonstrukci objektu v městyse Deblíně. Budovu jsme napojili na obecní kanalizační síť, zprovoznili jsme ústřední topení a provádíme stavební úpravy interiéru tak, aby co nejvíce vyhovovali potřebám našich budoucích klientů.