Aktuality

Adventní čas

Společně s klienty trávíme adventní čas účastí na akcích pořádaných městysem Deblínem. První adventní neděli jsme prožili u rozsvěcování vánočního stromu. Navštívily nás děti ze školky s vánočním přáním, přišel také Mikuláš. Starosta obce nás pozval na vánoční posezení se seniory, kdy jsme si zazpívali s harmonikou. Předvánoční čas jsme završili adventním koncertem v kostele sv. Mikuláše v Deblíně.

Účast na společenském dění městyse Deblína

Naši klienti se účastnili svátosti biřmování, jehož prostřednictvím 12 biřmovanců od Boha dostalo pečeť daru Ducha Svatého a zároveň jsme měli možnost obnovy křestu.

Volby 2013

Naši klenti se zajímají stále o politické dění v zemi a aktivně se účastnili voleb.

Zvýšení kapacity

Dnem 9.10.2013 jsme rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje zvýšili počet poskytovaných míst v Chráněném bydlení Deblín na 14.

Rekonstrukce 2. patra

Na počátku června 2013 jsme dokončili další etapu rekonstrukce Chráněného bydlení Deblín a rozšířili jsme ubytovací kapacitu. Využijte naší nabídku pro vaše blízké.