Pomoc seniorům městyse Deblína a blízkého okolí

Společnost Senior Sen s.r.o. se sídlem v Deblíně se připojila k realizaci projektu „Seniorská obálka“. Na projektu spolupracovali Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Zdravotní záchranná  služba  Jihomoravského  kraje  p.  o.,  tísňová  služba  Girasole z. s. Hustopeče.

„Seniorská obálka“ pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života, proto ji společnost zavedla ve svém Chráněném bydlení Deblín a Pečovatelské službě Deblín. Vyplněnou kartu je vhodné umístit na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného systému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech!

Prostřednictvím informace na webu městyse Deblína, informace na www.seniorsen.cz, informací u praktické lékařky pro dospělé nabízí společnost Senior Sen s.r.o. pomoc všem seniorům v Deblíně a blízkém okolí s vyplňováním této „Seniorská obálky.“ V případě zájmu o vyplnění tiskopisu pracovníkem společnosti, volejte tel. číslo 739 101 360. Vyplněním nevzniká žádný závazek vůči společnosti a služba je poskytována zcela zdarma.