Pomáháme uživatelům pečovatelské služby

Uživatelům Pečovatelské služby Deblín vypomáháme s jejich životními potřebami prostřednictvím spolupráce s potravinovou bankou.