Návštěvy v měsíci srpnu 2020

Návštěvy v Chráněném bydlení Deblín jsou  povoleny za určitých opatření. Každou plánovanou návštěvu ohlašte telefonicky vedoucí domu, ke vstupu použijte pouze hlavní vchod. Je nutné vypsat čestné prohlášení, provést dezinfekci rukou, ev. balíčků. Současně vám bude změřena teplota. Pokud to počasí umožňuje, konejte návštěvu v zahradě chráněného bydlení. Děkujeme za pochopení. Dodržováním těchto opatření chráníte své blízké.