Nabídka pomoci seniorům

Chráněné bydlení Deblín a Pečovatelská služba Deblín na základě vyhlášení doporučení vlády České republiky k epidemiologické situaci nabízí všem seniorům městyse Deblína pomoc se základními životními potřebami, tj. nezbytné nákupy, zajištění a dovoz stravy. Se svými požadavky se obracejte na paní Bučkovou Petru, tel. č. 739101360.