Letní sportováníčko

Zveme všechny klienty CHBD a PSD, rodinné příslušníky, přátele a známé na letní sportováníčko s opékáním buřtů a hudbou, které se bude konat v zahradě CHBD 28.6.2019 od 15.00 hod. Těšíme se na vaši účast. Dobrou náladu sebou.